Aktualność bazy danych

Baza danych Panorama Firm aktualizowana jest poprzez kontakt bezpośredni jaki i telefoniczny z klientem przez ponad 800 konsultantów. Pozwala to na wygenerowanie ponad 4 mln kontaktów i zmian rocznie!.

Informacje zawarte w bazie danych PF weryfikowane są również podczas dystrybucji katalogów Panorama Firm (każdego roku dystrybuowanych jest kilka milionów książek) oraz w ramach akcji mailingowych lub telemarketingowych organizowanych przez Eniro Polska.

Klienci Eniro Polska mogą dokonywać aktualizacji danych:

  • telefonicznie
  • drogą faksową
  • pocztą elektroniczną
  • podczas wizyt w biurach

Gwarantujemy 95%-ową aktualność informacji zawartych w bazie danych Panorama Firm – zarówno adresowych jak i telefonicznych (odpowiedni zapis znajduję się także w umowie o udostępnienie danych z bazy Panorama Firm).

with Spread Parameter plugin by YD Wordpress Development