Aktualność bazy danych

Posiadamy obecnie ponad 3 mln firm i instytucji. Działamy w branży od ponad 25 lat i dzięki temu wiemy jak przetwarzać dane. Polskie Firmy same zapisują się do naszej bazy oraz aktualizują swoje dane. Rocznie generujemy ponad 10 mln zmian w bazie. Miesięcznie pozyskujemy ponad 25 tys. nowo-powstałych firm oraz ponad 30 tys. firm likwidujemy. Codziennie nad weryfikacją bazy pracuje zespół kilkuset osób. W każdy roboczy dzień uzupełniamy bazę o dane rejestrowe typu adres, telefon, email, www. Nasi Klienci w czasie własnych kampanii marketingowych aktualizują bazę i zgłaszają nam ewentualne błędy. Codziennie pobieramy dane od partnerów: wywiadownie, telekomy, call center. Mamy wdrożone specjalne procesy sprawdzające poprawność telefonów, e-maili oraz www.

Klienci Panorama Firm mogą dokonywać aktualizacji danych:

  • telefonicznie
  • drogą faksową
  • pocztą elektroniczną
  • podczas wizyt w biurach

Gwarantujemy 95%-ową aktualność informacji zawartych w bazie danych Panorama Firm – zarówno adresowych jak i telefonicznych (odpowiedni zapis znajduję się także w umowie o udostępnienie danych z bazy Panorama Firm).

with Spread Parameter plugin by YD Wordpress Development