Opis działalności

 • Branża Panorama Firm – klasyfikacja ok. 1000 branż – stworzona na podstawie wieloletniej współpracy i ustaleń z Klientami
 • Branża PKD – klasyfikacja branż według Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Branża NACE – klasyfikacja działalności obowiązujący w Unii Europejskiej
 • Branża SIC – klasyfikacja działalności gospodarczej stworzona przez rząd Stanów Zjednoczonych
 • Słowa kluczowe opisujące działalność firmy, marki, produkty – ok. 10 słów
 • Informacja o importerach i eksporterach
 • Profil firmy:
  • Produkcja
  • Hurt
  • Detal
  • Pośrednictwo
  • Serwis/naprawa
  • Instalacja/montaż
  • Wypożyczanie
  • Inne usługi

with Spread Parameter plugin by YD Wordpress Development