Status firmy

  • Aktywna – oznaczenie firmy obecnie działającej na rynku
  • Zlikwidowana – firma zlikwidowana

with Spread Parameter plugin by YD Wordpress Development