Analiza grupy docelowej – siła nabywcza

Podział przestrzeni geograficznej na jednostki terytorialne i określenie liczebności grupy docelowej pozwala wygenerować mapę potencjału regionalnego. Mapa pozwala na zlokalizowanie działalności firmy oraz ukierunkowanie aktywności marketingowej w miejsca, które zapewnią sukces. Organizacja akcji promocyjnej w regionie o największym potencjale pozwala także ograniczyć koszta firmy.

Prezentacja grupy docelowej w formie graficznej– jej rozkładu w przestrzeni, umożliwia planowanie precyzyjnych kampanii marketingowych i dystrybucyjnych.

Korzystając z pomocy konsultantów  Eniro, wyspecjalizowanej firmy partnerskiej oraz bazy danych Panorama Firm, możesz być pewien, że  Twoje działania będą zmierzać w odpowiednim kierunku.

with Spread Parameter plugin by YD Wordpress Development